Rekrutacja
Kadra naukowa
Kolegium Nauk o Zarządzaniu
Dyrektor: dr Joanna Dzieńdziora
 
Kolegium Nauk Społecznych
Dyrektor: dr hab. Andrzej Piasecki, prof. WSEH
 
Kolegium Nauk Humanistycznych
Dyrektor: prof. dr hab. Zbigniew Białas
 
Wykładowcy na kierunku FILOLOGIA
Prof. dr hab. Krystyna Stamirowska-Sokołowska
Prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna
Prof. dr hab. Ewa Borkowska
Prof. dr hab. Zbigniew Białas
Dr hab. Hans-Gert Roloff, prof. WSEH
Dr hab. Teresa Pyzik, prof. WSEH
Dr hab. Elżbieta Chrzanowska - Kluczewska, prof. WSEH
Dr hab. Bogusław Bierwiaczonek, prof. WSEH
Dr hab. Marian Holona, prof. WSEH
Dr hab. Leszek Drong, prof. WSEH
Dr Manuel Broncano-Rodriuguez, prof. WSEH
Dr Anna Turula
Dr Rafał Borysławski
Dr Aleksandra Kalaga
Dr Krzysztof Kowalczyk-Twarowski
Dr Tomasz Kalaga
Dr Agnieszka Gołda-Derejczyk
Dr Ilona Kromp
Dr Renata Dampc-Jarosz
Dr Wacław Miodek
Dr Maria Krzyśko
Dr Wojciech Śmieja
Dr Anna Nowakowska-Głuszak
Dr Ilona Kromp
Mgr Elżbieta Jaszczurowska
Mgr Olga Romik
Mgr Aleksandra Byrska-Cebrat
Mgr Sonia Caputa
Mgr Rafał Głowacz
Mgr Maria Grygierzec
Mgr Małgorzata Hejosz
Mgr Paula HurtadoSanchez
Mgr Ilona Szewczyk
Mgr Ewa Tymek
Mgr Ilona Korczyk
Mgr Elżbieta Podsiadlik
Mgr Tadeusz Olejak
Mgr Magdalena Obidowska
Mgr Bartłomiej Nowicki
Mgr Marta Markowska
Mgr Teresa Łaciak
Mgr Maria Grygierzec
Mgr Aleksandra Błaszczak
Mgr Wojciech Matyszkiewicz
Mgr Michał Kołodziejczyk
Mgr Tadeusz Toman
Mgr Helena Gołuch
Mgr Magdalena Goncerz
Mgr Małgorzata Hejosz
Mgr Beata Kamler-Loret
Mgr Monika Kowalczyk
Mgr Russel Preston
 
Wykładowcy na kierunku ZARZĄDZANIE
prof. dr hab. Teodor Kramer
dr hab. Eva Sikorova, prof. WSEH
dr hab. Jan Wnuk, prof. WSEH
dr hab. Jacek Rąb, prof. WSEH
dr hab. Wojciech Kaute
dr hab. Janusz Morawiec
dr hab. Barbara Piontek
dr Jacek Derek
dr inż. Irena Dudzik-Lewicka
dr Joanna Dzieńdziora
dr Witold Gradoń
dr Ludwik Hejny
dr Iwona Kłóska
dr inż. Ewa Kowalska-Napora
dr Alicja Maciejowska
dr Grażyna Musialik
dr Jacek Nowak
dr inż. Krzysztof Pałucha
dr Piotr Romaniuk
dr inż. Jakub Ryśnik
dr inż. Irena Szewczyk
dr Jacek Surzyn
dr Piotr Tkacz
dr Tomasz Trojanowski
dr Elżbieta Targosz-Wrona
dr Jakub Ryœnik
mgr Jerzy Brańka
mgr Urszula Kudłacik
mgr Wojciech Naruć
mgr Jolanta Pochopień
mgr Małgorzata Rąb
mgr Andrzej Szemla
mgr Tomasz Sobel
mgr Bożena Topolska
 
Wykładowcy na kierunku POLITOLOGIA
Prof. dr hab. Józef Łaptos
Dr hab. Andrzej Piasecki, prof. WSEH
Dr hab. Wiesław Sztumski, prof. WSEH
Dr Czesław Bugdalski
Dr Piotr Romaniuk
Dr Łukasz Makowski
Dr Anna Czyż
Dr Jacek Derek
Dr Bethuel Matsili